Jubileuszowe Zebranie Oddziału 26 styczeń 2007

 

 

   Drugie nasze styczniowe zebranie było zupełnie nietypowe. Odbyło sięrawie dokładnie w 40. rocznicę powstania Oddziału. Dlatego miało ono odświętny charakter. Przybyło na nie dużo więcej osób - na licie wpisało się ich aż 31, z czego 23 to członkowie PTMA. Naprawdę uczestników było jeszcze więcej. Kilkanacie osób spoza naszego Oddziału zostało specjalnie zaproszonych. Przyjechali do nas z tej okazji Prezes Zarządu Głównego PTMA - dr Henryk Brancewicz z Krakowa, wiceprezes - Janusz Ławicki z Puław, a także przedstawiciele Koła Miłośników Astronomii z Urzędowa z Józefem Baranem oraz opiekun Szkolnego Koła Astronomicznego "Pulsar" - mgr Mirosław Trociuk z Włodawy. Spośród zaproszonych wszystkich byłych prezesów naszego Oddziału, przybyli prof. prof. Stanisław Hałas i Longin Gładyszewski. Wszyscy zebrani poczęstowani zostali kawą, herbatą, zimnymi napojami oraz ciastkami.   Zebranie otworzył obecny prezes Wiesław Krajewski, który po oficjalnym przedstawieniu i powitaniu gości, zaprezentował obszerną prelekcję pt. "Elementy astronomii na co dzień". Bogato ilustrowana slajdami prezentacja dotyczyła astronomicznych wątków wykorzystywanych w różnych dziedzinach codziennego życia. Była więc mowa o sztukach pięknych i o sztukach tajemnych, religiach i podaniach, emblematach, flagach, herbach, banknotach, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem o czym wiadczyła ciekawa dyskusja po - i nawet już w trakcie jej prowadzenia.

 

 

 

 

   Część oficjalną obchodów zapoczątkował referat wygłoszony przez Jerzego Świebodę na temat historii naszego Oddziału. Dzięki temu wszyscy zebrani mogli dowiedzieć się o najważniejszych etapach w działalnoci Oddziału w minionym 40-leciu.

 

 

   Wywiązała się również dyskusja mająca charakter sentymentalno-wspomnieniowy na temat niektórych wydarzeń
o szczególnym znaczeniu dla Oddziału. Przewodzili niej profesorowie S. Hałas i L. Gładyszewski.

 

 

 

   Atmosferę świąteczną dopełniły dwie miłe uroczystości - wręczenie obecnemu prezesowi Wiesławowi Krajewskiemu pisemnych gratulacji z okazji jubileuszu, dokonane przez Prezesa H. Brancewicza.

 

 

 

   Następnie podarowanie przez prezesa Oddziału zaproszonym gościom i byłym prezesom pamiątkowych witraży przedstawiających logo naszego Oddziału wraz z okolicznościowym napisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

   W tej przyjaznej atmosferze i świątecznym nastroju zebranie zakończyło się.

 
powrót

© Adam Kisielewicz 2002-2022 by PTMA Lublin