Informacje o oddziale

 

    Oddział PTMA w Lublinie istnieje od 1967 roku i został powołany do działalności na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Założycielami jego byli między innymi prof. dr hab. Longin Gładyszewski oraz prof. dr hab. Stanisław Hałas. Oddział nie ma swojej stałej siedziby. Korzysta z uprzejmości Dyrekcji Międynarodowej Szkoły im Paderewskiego w Lublinie, która udostępnia salę wykładową nr 27 na cele spotkań członków i sympatyków PTMA.
    Oddział zrzesza członków PTMA z Lublina oraz województwa lubelskiego. Istnieje jednak jeszcze jeden oddział na terenie naszego województwa - w Puławach, do którego należą miłośnicy astronomii z tamtych okolic. Nasz Oddział liczy aktualnie około 70 członków, z których większość zamieszkuje poza Lublinem.
    Spotkania członków i sympatyków naszego Oddziału odbywają się w każdy drugi miesiąca (czyli raz w miesiącu) o godz. 17.15 w sali 27 ( I piętro) liceum im. Paderewskiego na ul Symfonicznej 1. W miesiącach letnich - lipiec i sierpień mamy przerwę wakacyjną.
    Oddział Lubelski PTMA nie ma w swym gronie profesjonalnych astronomów mogących wygłaszać odczyty z astronomii. Zebrania przygotowywane są więc przez samych członków Oddziału lub innych miłośników zaprzyjaźnionych z naszym Oddziałem. Od czasu do czasu na zebrania zapraszana jest obecna na UMCS-ie kadra naukowa. Tematyka prelekcji dotyczy najnowszych wiadomości astronomicznych i astronautycznych, porad dotyczących sposobów przeprowadzania obserwacji aktualnych zjawisk na niebie, astrofotografii, historii astronomii, budowy instrumentów obserwacyjnych itp. Przeprowadzane prelekcje są często ilustrowane slajdami, zdjęciami, foliogramami lub pokazami wideo. Prezentujemy również programy komputerowe, filmy popularnonaukowe, zdjęcia i wyniki obserwacji. Ważne jest też po prostu samo spotkanie we wspólnym gronie, rozmowy i wymiana doświadczeń między bardziej i mniej zaawansowanymi miłośnikami astronomii.
    Często przeprowadzamy wspólne obserwacje i pokazy nieba. Odbywają się one zawsze po zebraniach (jeśli tylko pogoda jest odpowiednia), ale także umawiamy się w innych terminach. Wtedy wyjeżdżamy poza miasto by obserwować np. zaćmienia, komety, planety, meteory. Korzystamy ze sprzętu będącego własnością Oddziału oraz z teleskopów prywatnych naszych członków. Organizujemy także wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek astronomicznych i obserwatoriów oraz letnie obozy obserwacyjne.
    Obserwacje o charakterze naukowym prowadzone są z Dostrzegalni Astronomicznej Instytutu Fizyki w przypadku ważnych zjawisk na niebie jak np. jasnych komet, zakryć jasnych gwiazd przez Księżyc, zakryć planetoidalnych, zaćmień Słońca i Księżyca itp. Mamy tu możliwość korzystania ze służby czasu opartej o sygnały DCF 77, która jest na wyposażeniu Pracowni Astrofizyki Instytutu Fizyki. Niezależnie, w ramach Instytutu Fizyki UMCS, prowadzone są w sposób ciągły od wielu lat, przez prof. Longina Gładyszewskiego, obserwacje aktywności Słońca na falach radiowych, przy użyciu własnej konstrukcji radioteleskopu.
    Mamy też własną biblioteczkę Oddziałową, w której znajdują się książki, czasopisma, atlasy i mapy nieba, poradniki obserwacyjne, kalendarze, a także płyty CD i nagrania wideo. Udostępniamy je naszym członkom.
    Członkowie naszego Oddziału publikują swoje artykuły i zdjęcia w Vademecum Miłośnika Astronomii, w Uranii-Postępach Astronomii, w Komeciarzu, oraz w Internecie. W corocznych Raportach Instytutu Fizyki, wydawanych przez UMCS, publikują też członkowie naszego Oddziału będący pracownikami tej uczelni. Najbardziej aktywni członkowie są wyróżniani Dyplomami Honorowymi, Srebrnymi i Złotymi Honorowymi Odznakami PTMA, których wręczanie odbywa się na Walnych Zjazdach Delegatów PTMA.
    Posiadamy też własną stronę internetową, a jaka ona jest - każdy, kto to czyta sam widzi.     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych astronomią na nasze zebrania oraz do wstąpienia w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 


Warunki Przynależności

    Jeśli interesujecie się astronomią, astronautyką i naukami pokrewnymi, chcecie zaznajamiać się na bieżąco z najnowszymi postępami wiedzy astron- omicznej, prowadzić własne badania i obserwacje, nawiązać kontakty z innymi miłośnikami astronomii, uzyskać pomoc w realizacji swoich zainteresowań, możecie zapisać się do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Podstawowym warunkiem przynależności do PTMA jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie wpisowego i składki za rok bieżący. Po spełnieniu tych wymogów nowi członkowie otrzy- mują legitymację członkowską. Aktualnie wpisowe wynosi 5zł, natomiast roczna składka - 50zł, składka ulgowa - 40 zł. (Przysługuje ona emerytom, studentom, uczniom oraz prenumeratorom "Uranii-Postępów Astronomii".) Osobom poniżej 16 roku życia udziela się zniżki specjalnej i składka dla tych osób wynosi 20 zł.


Co przynosi przynależność
do PTMA

    Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii jest największą i najstarszą w Polsce organizacją tego typu. Dzięki przynależności do PTMA mamy możliwość kontaktu z wieloma doświadczonymi miłośnikami astronomii, a także wybitnymi polskimi astronomami. Wraz z nami możesz stać się uczestnikiem ciekawych obserwacji wielu niezwykłych zjawisk na niebie. Od nas uzyskasz fachową pomoc w budowie lub kupnie niezbędnego instrumentarium. Udział w naszych zebraniach daje możliwość pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności, prezentacji własnych osiągnięć oraz zdobycia praktycznej wiedzy od bardziej doświadczonych członków. W PTMA istnieją sekcje specjalistyczne umożliwiające prowadzenie zaawansowanych obserwacji, także o charakterze naukowym. Szczegółowe informacje o tych sekcjach można otrzymać między innymi w naszym Oddziale. Członkowie najbardziej aktywni są wyróżniani Dyplomami Honorowymi, Srebrnymi i Złotymi Honorowymi Odznakami PTMA, których wręczanie odbywa się na Walnych Zjazdach Delegatów PTMA. Członkowie naszego Oddziału mogą liczyć na zniżki w organizowanych przez nas imprezach, obozach, wyjazdach. W naszym gronie możesz w pełni oddawać się wspaniałemu hobby, jakim jest poznawanie zagadek Wszechświata.


Zarząd Oddziału

Marcin Jarski - Prezes
Wiesław Krajewski - Wiceprezes
Łukasz Tkaczyk - Sekretarz
Marek Więckowski - Skarbnik
Zbigniew Jankowski - Członek zarządu
Adam Kisielewicz - Członek zarządu


Krzysztof Kędzierski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Karolina Niedźwiecka - Członek Komisji Rewizyjnej
Emilia Skalska - Członek Komisji Rewizyjnej


Wyposażenie Oddziału

 • Teleskop słoneczny Lunt 50mm
 • Teleskop SW 150/1200 na montażu Dobsona
 • Teleskop Newton MEADE Lightbridge 250mm na montażu Dobsona
 • Teleskop SW Maksutow 180/2700
 • Montaż paralaktyczny SW HEQ5
 • Kamera Atik Titan B/W
 • Teleskop Newton ø15 cm, f=135 cm, na statywie z montażem azymutalnym
 • Okular szerokokątny Kellnera f=40 mm.
 • Okular Huygens f=17 mm.
 • Okular rosyjski (Kellner) 8x f=30 mm.
 • Okular rosyjski (Super Plössl) 14x f=18 mm.
 • Teleskop Mizar (prod. ros.) typu Newton f=80 cm, ø11 cm.
 • Lornetka 10x50 prod. ros.
 • Luneta typu Turist-4 10x30 prod. ros. 30 mm.
 • Statyw geodezyjny drewniany (prod. ros.).
 • Fotograficzna głowica panoramiczna.
 • Stoper elektroniczny 8-pamięciowy firmy Vector.

powrót

do góry

© Adam Kisielewicz 2002-2022 by PTMA Lublin